Review · Ta chỉ là phường nhan khống

[Review] – Ta chỉ là phường nhan khống – Đào Hoa Tửu

 

IMG_20170601_030902
Bìa lót bản sách giấy “Ta chỉ là phường nhan khống” tại TQ. Artist: 寤墨

Tên gốc:《我只是看你颜好》(Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã)
Tác giả: Trúc Diệp Nãi 竹叶奶/ Đào Hoa Tửu 桃花酒
Bản dịch:
– WordPress: 酸梅汤 
– Wattpad: Hủ Phong Trào 
Thể loại: Xuyên việt, trùng sinh, thanh mai trúc mã, 1-1, đế vương ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, giả thế thân, HE. 
Năm hoàn thành: 2016
Năm xuất bản: 2017 (Thủy Phát Trạm Studio)

(Review có thể chứa spoil) Continue reading “[Review] – Ta chỉ là phường nhan khống – Đào Hoa Tửu”

Review

[Review] – Không có kiếp sau – Nguyệt Hạ Tang

7104dd4bgw1eteak84590j20go0b4q5s

Nguyên tác: Nguyệt Hạ Tang 月下桑 
Trans/Edit: Nhà Bi 
Thể loại: Khoa học viễn tưởng, vũ trụ, tương lai giá không, thanh mai trúc mã, hài moe
Năm hoàn thành: 2015
Năm xuất bản: 2016 (NXB Tri thức Thế giới, Trung Quốc)
Năm chuyển thể anime (dự kiến): 2017 Continue reading “[Review] – Không có kiếp sau – Nguyệt Hạ Tang”