Art

[Vong Tiện] – 24 giờ của Lam Vong Cơ

Artist: 牧羊大烧麦雏雏 Continue reading “[Vong Tiện] – 24 giờ của Lam Vong Cơ”

Ma Đạo Kì Đàm

Ma Đạo chuyển thể: Đừng nói câu Like idol like fan nữa!

Vài ngày bận không dòm đến thị phi trên mạng, mà cuộc thánh chiến chống (rumor) chuyển thể vẫn ong ong bên tai. Tự hỏi từ bao giờ, fan của một tác giả có góc nhìn phóng khoáng đa chiều như Mặc Hương Đồng Xú lại trở nên hẹp hòi như thế?  Continue reading “Ma Đạo chuyển thể: Đừng nói câu Like idol like fan nữa!”