Hạ phong vật ngữ

[Hạ phong vật ngữ] – Chương 12 – Hoàn

Tác giả: Do Mộc 由木_
Người dịch: 酸梅汤
Thể loại: Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân, ngọt, HE.
Nhân vật chính: Lam Hi Thần x Kim Quang Dao
Cameo: Dàn sao Ma Đạo
Continue reading “[Hạ phong vật ngữ] – Chương 12 – Hoàn”

Hạ phong vật ngữ

[Hạ phong vật ngữ] – Chương 11

Tác giả: Do Mộc 由木_
Người dịch: 酸梅汤
Thể loại: Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân, ngọt, HE.
Nhân vật chính: Lam Hi Thần x Kim Quang Dao
Cameo: Dàn sao Ma Đạo

Continue reading “[Hạ phong vật ngữ] – Chương 11”