Kim Tinh Tuyết Lãng

Kim tinh tuyết lãng – Chương 4

download20170608131038

Nguyên tác: 魔道祖师·金星雪浪
Tác giả: Thanh Tư Khấu (清思蔻) 
Thể loại: Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân, âm sai dương thác, ngược luyến tình thâm, hướng nguyên tác, ngốc bạch ngọt si hán công x tâm cơ thâm trầm thụ. Continue reading “Kim tinh tuyết lãng – Chương 4”