Miscellany

Danh sách đam mỹ chuyển thể

20170505152446_590c28be306c8_964

(Cập nhật tháng 4/2018)

Update các tác phẩm vừa kí hợp đồng chuyển thể thành công. Nguồn: Tấn Giang

Tải danh sách kèm link truyện (bản gốc): IP list – April 2018

Continue reading “Danh sách đam mỹ chuyển thể”