[Ma đạo đồng nhân] - Hy Dao

[Hi Dao FMV] – Vòng tuần hoàn tình yêu

Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư – Mặc Hương Đồng Xú
Cp: Lam Hi Thần x Kim Quang Dao
Thể loại: Fan-made video, đồng nhân, hài

Continue reading “[Hi Dao FMV] – Vòng tuần hoàn tình yêu”