Translations

Tuổi 21 (Tùy bút của Priest)

baby-teddy-bear-cute-39369
Photo by Cheryl Holt@Pixabay

Tác giả: Priest 
Năm sáng tác: 2010
Người dịch: 酸梅汤 (huphongtrao.wordpress.com)

Continue reading “Tuổi 21 (Tùy bút của Priest)”

Ông xã tôi tính tình không tốt lắm

[Ông xã] – Chương 9

Tên gốc:我家老攻脾气不太好》
Tác giả: Kiều Mạch Ý Nhân 荞麦薏仁
Người dịch: 酸梅汤
Thể loại: Hài ngọt, chủ thụ, hiện đại đô thị, ngụy thanh mai trúc mã, 32 tuổi chó dại đại thúc công x 25 tuổi hồn nhiên cún con thụ  Continue reading “[Ông xã] – Chương 9”