Miscellany

4 thủ thuật để đọc đúng âm Hán Việt

Hiện tượng đa âm, đa nghĩa trong tiếng Trung đã đủ làm người ta đau đầu, hiện tượng không đồng nhất giữa âm Hán Việt & âm đọc tiếng Hán hiện đại lại càng đau đầu hơn nữa. Sửu Hoàng hay Xú Hoàng, Mặc Hương Đồng Xú hay Mặc Hương Đồng Khứu, Đoạn Bạch Nguyệt hay Đoàn Bạch Nguyệt… Continue reading “4 thủ thuật để đọc đúng âm Hán Việt”

Miscellany

THÔNG ĐIỆP VỀ VIỆC NHÓM WEBSITE TỔNG HỢP ĐAM MỸ BỊ ĐÓNG CỬA

Hôm nay, 9/12, chính là thời hạn THDM bị đóng cửa theo quyết định của thanh tra Cục Phát thanh truyền hình & Thông tin điện tử, Bộ Thông tin & Truyền thông, Sở TTTT Tp. Hà Nội và Trung tâm internet Việt Nam (VNNIC), do có hành vi vi phạm bản quyền quy mô lớn, kéo dài và đăng tải các nội dung vi phạm pháp luật nhằm mục đích thương mại. Continue reading “THÔNG ĐIỆP VỀ VIỆC NHÓM WEBSITE TỔNG HỢP ĐAM MỸ BỊ ĐÓNG CỬA”