Miscellany

Đam mỹ xuất bản ở Trung Quốc đại lục 2018 (updating)

Tải danh sách pdf tại đây: ĐMXB – TQ đại lục 

Tác phẩm Tác giả  
NXB
Năm xuất bản
Tên gốc Tên dịch Tên gốc Hán Việt Bối cảnh Loại hình
大叔,你好 Xin chào, đại thúc 大江流 Đại Giang Lưu Cận hiện đại Tình yêu Updating 2018
空降热搜 Hot search từ trên trời rơi xuống 颜凉雨 Nhan Lương Vũ Cận hiện đại Tình yêu Updating 2018
帝王攻略 Đế Vương Công Lược 语笑阑珊 Ngữ Tiếu Lan San Lịch sử giá không Tình yêu Updating 2018
不要物种歧视 Đừng có kì thị chủng tộc 月下蝶影 Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Cận hiện đại Tình yêu Updating 2018
猫的遗产 Di sản của mèo 画眉郎 Họa Mi Lang Cận hiện đại Kì ảo Updating 2018
男神同居日常 Sống chung với nam thần 爱看天 Ái Khán Thiên Cận hiện đại Tình yêu Updating 2018
彼得·潘与辛德瑞拉 Peter Pan và Cinderella 徐徐图之 Từ Từ Đồ Chi Cận hiện đại Tình yêu Updating 2018
不谈恋爱就去死 Không yêu thì đi chết đi 龙柒 Long Thất Cận hiện đại Tình yêu Updating 2018
我五行缺你 Ngũ hành anh thiếu em 西子绪 Tây Tử Tự Cận hiện đại Tình yêu Updating 2018
魔道祖师 Ma Đạo Tổ Sư 墨香铜臭 Mặc Hương Đồng Xú Lịch sử giá không Tình yêu Updating 2018
附加遗产 Di sản bổ sung 水千丞 Thủy Thiên Thừa Cận hiện đại Tình yêu Updating 2018
我的老师 Thầy giáo của tôi 莲洛 Liên Lạc Cận hiện đại Khoa học viễn tưởng Updating 2018
给校草当假男友的日子 Những ngày làm bạn trai giả của hot boy vườn trường 羲和清零 Hi Hòa Thanh Linh Cận hiện đại Tình yêu Updating 2018
步天纲 Bộ Thiên Cương 梦溪石 Mộng Khê Thạch Cận hiện đại Khoa học viễn tưởng Updating 2018
1930来的先生 Quý ngài đến từ năm 1930 白云诗诗诗 Bạch Vân Thi Thi Thi Cận hiện đại Tình yêu Updating 2018
写实派玛丽苏 Marie Sue phái tả thực 吕天逸 Lữ Thiên Dật Cận hiện đại Kì ảo Updating 2018
残次品 Tàn thứ phẩm priest Priest Tương lai Tình yêu Updating 2018
大触 Đại xúc (Cao thủ) 吕天逸 Lữ Thiên Dật Cận hiện đại Tình yêu Updating 2018

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.