Miscellany

Top 50 đại thần Tấn Giang

(Xếp hạng dựa trên tích phân tính đến hết 31/12/2017)

1. Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
2. Priest
3. Thanh Miễn
4. Phi Thiên Dạ Tường
5. Nhan Lương Vũ
6. Vu Triết
7. Tiếu Giai Nhân
8. Tây Tử Tự
9. Mặc Hương Đồng Xú
10. Lữ Thiên Dật
11. Vụ Thỉ Dực
12. Duyên Hà Cố

13. Phong Lưu Thư Ngốc
14. Hoài Thượng
15. Nhĩ Nhã
16. SISIMO
17. Ngữ Tiếu Lan San
18. Điệp Chi Linh
19. La Miên Hoa Đường Đích Thố Tử
20. Ngư Nguy
21. Tiêu Đường Đông Qua
22. Y Lạc Thành Hoả
23. Tô Du Bính
24. Mộng Khê Thạch

25. Long Thất
26. Lục Dã Thiên Hạc
27. Thanh Sắc Vũ Dực
28. Lai Tự Viễn Phương
29. Vụ Thập
30. Đa Mộc Mộc Đa
31. Tây Tây Đặc
32. Mạc Thần Hoan
33. Thạch Đầu Dữ Thủy
34. Ngã Tưởng Ngật Nhục (Ta Muốn Ăn Thịt)
35. Nữ Vương Bất Tại Gia
36. Mijia

37. Mạn Mạn Kì Hà Đa
38. Nhập Loạn
39. Hồng Cửu
40. Trường Sinh Thiên Diệp
41. Nguyệt Hạ Tang
42. Dịch Nhân Bắc
43. Chung Hiểu Sinh
44. Quyết Tuyệt
45. Vong Khước Đích Du
46. Oạt Khanh Bất Điền (Đào Hố Không Lấp)
47. Quân Tử Dữ Trạch
48. Hi Hoà Thanh Linh
49. Tam Thiên Thế
50. Thục Khách

(*) Ghi chú:

– Thứ hạng của một tác giả được tính bằng tổng tích phân các tác phẩm của người đó từ thời điểm hệ thống tính điểm của Tấn Giang ra đời đến nay.

– BXH bao gồm cả tác giả đam mỹ, tác giả ngôn tình & tác giả viết cả ngôn lẫn đam (ví dụ Priest). Có thể thấy tác giả đam mỹ & tác giả viết cả 2 loại chiếm hầu hết danh sách.

– Tác giả xếp hạng cao gồm nhiều dạng: có người thời gian xuất hiện sớm, số lượng tác phẩm nhiều, có người tác phẩm ít nhưng đột phá (ví dụ Mặc Hương Đồng Xú mới chỉ có 3 tác phẩm so với hàng chục tác phẩm của các tác giả khác).

– Một số đại thần giai đoạn cũ không có trong BXH do vài năm trước lượng độc giả Tấn Giang ít hơn hiện tại rất nhiều và không có thói quen tặng điểm thường xuyên như hiện tại. Thuật toán thay đổi, tác giả, tác phẩm chuyên H bị xoá thời gian qua… cũng là yếu tố ảnh hưởng đến BXH.

5 thoughts on “Top 50 đại thần Tấn Giang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.