Art · Ma đạo đồng nhân

[Vong Tiện] – Thư tình (2)

Artist: 牧羊大烧麦雏雏

>> Xem part 1

img-0a1a4c632049d983c547df49295e3f5fimg-8b74198b8664a131490062af0abfa99fimg-7933b44bbe2078c2cdfaca0b9c2ed20aimg-57e3a2a82e0d17095a558c3062cb2b59img-f05fbad1bccb46e4117f8d0470be9cbdimg-bd08f9fde312d38b5b7e2681ebd09efeimg-d85e746902ceff1d59ead6e77d90ec85img-d664eb87c35b5f4daa285c91ab1d73ab

6 thoughts on “[Vong Tiện] – Thư tình (2)

  1. Không có khung thoại nào mà vẫn hiểu được =)))) chắc trình đọc tâm của chúng ta sắp lên bằng “Máy đọc Lam Vong Cơ ” Lam đại ca rồi =)))))))

    Uầy ồi, lại dã chiến =)))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.