Miscellany

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC KHIẾU NẠI VÀ KHỞI KIỆN VI PHẠM BẢN QUYỀN ĐỐI VỚI WEBSITE TONGHOPDAMMYHOAN.COM

Ngày 25/8/2017, tôi nhận được thông báo của bạn bè về việc truyện dài “Ta chỉ là phường nhan khống” do tôi dịch bị đăng tải trái phép trên website Tổng Hợp Đam Mỹ. Đây là một website chuyên copy bản dịch/edit của các tác giả khác về làm nội dung của mình và thu lợi nhuận từ quảng cáo.

Screen Shot 2017-08-26 at 1.28.13 PM
Bản copy trái phép trên website Tổng Hợp Đam Mỹ

Dù là bên bị hại nhưng với tinh thần thiện chí, tôi đã inbox với ngôn ngữ hết sức nhẹ nhàng, lịch sự đề nghị các bạn gỡ xuống, với lí do việc truyện bị reup trên một website có lợi nhuận là trái với cam kết ban đầu của tôi với tác giả Đào Hoa Tửu (dịch phi lợi nhuận, đăng tải duy nhất trên blog cá nhân). Rất tiếc, các bạn chỉ seen nhưng không hồi đáp.

Tiếp đó, do sợ các bạn nhỡ tay ấn seen chứ chưa thực sự đọc được, tôi đã comment trực tiếp trên link quảng cáo bản ăn cắp, nhưng các bạn vẫn tiếp tục lờ đi.

Với tư cách là tác giả và người sở hữu hợp pháp bản dịch, trước sự xâm phạm trắng trợn tác phẩm và uy tín cá nhân của mình, tôi xin gửi đến các bạn admin của Tổng Hợp Đam Mỹ Hoàn thông điệp như sau:

 1. Yêu cầu các bạn gỡ toàn bộ 83 link, bao gồm link mục lục và 82 chương truyện “Ta chỉ là phường nhan khống” trên website của mình (có danh sách kèm theo dưới đây).
 2. Hiện tại, tôi đã report toàn bộ 83 link này với hệ thống báo cáo vi phạm bản quyền DMCA của Google. Các link này sẽ sớm bị xóa trên kết quả tìm kiếm của Google. Trước các bạn, tôi đã report 3 website khác vi phạm bản quyền đối với tác phẩm này và các link vi phạm đều đã bị Google gỡ bỏ.
 3. Nếu trong vòng 48h kể từ thời điểm này, các bạn không gỡ các link vi phạm kể trên, tôi sẽ thông báo đến hai đơn vị đang hợp tác quảng cáo trên trang của các bạn là Google Adwords và MicroAd Việt Nam để yêu cầu chấm dứt hợp tác với website vi phạm bản quyền. Đây không phải lời đe dọa, nó nằm trong điều khoản hợp tác của tất cả các adnetwork và là công việc thường kì tôi vẫn làm cho công ty của mình, một agency có uy tín trong ngành quảng cáo.
 4. Hiện tại, tôi đã có trong tay các bằng chứng, các thống kê về các vị trí đặt banner và lợi nhuận ước tính các bạn thu được từ việc khai thác các sản phẩm vi phạm bản quyền. Tôi cũng sẽ không ngần ngại theo đuổi một vụ kiện pháp lí với các bạn nếu cần thiết.

Tôi lập ra blog phi lợi nhuận để mang lại niềm vui cho cá nhân mình và những bạn bè cùng sở thích, chứ không phải để bị xâm phạm bản quyền và chấp nhận chịu ấm ức ở một chỗ đáng lẽ làm mình vui vẻ. Vì vậy, mong các bạn có cái nhìn tích cực và cầu thị để tránh làm mất thời gian của cả hai bên.

Trân trọng!

——–

P/s: Thân gửi các bạn tác giả cùng có nội dung bị website này vi phạm, tôi rất vui lòng nếu có thể hỗ trợ và hợp tác cùng các bạn để đòi lại sản phẩm tinh thần của mình, cũng như góp phần trả lại môi trường internet trong sạch cho độc giả và cộng đồng đam mỹ. Mọi chi tiết xin inbox Facebook hoặc comment ngay tại đây. 

Phụ lục 1 – Hướng dẫn report vi phạm bản quyền trên hệ thống Google DMCA 

Phụ lục 2 – 83 link vi phạm bản quyền “Ta chỉ là phường nhan khống” trên website Tổng Hợp Đam Mỹ Hoàn

http://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-1-1-10.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-21-30.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-31-40.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-41-50.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-51-60.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-61-70.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-71-80.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-protected-nhan-khong-81-90.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-91-100.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-101-110.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-protected-nhan-khong-111-120.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-121-130.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-protected-nhan-khong-131-140.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-141-150.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-151-160.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-protected-nhan-khong-161-170.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-protected-nhan-khong-171-180.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-181-190.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-191-200.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-201-210.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-211-220.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-protected-nhan-khong-221-230.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-231-240.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-241-250.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-251-260.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-261-270.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-281-290.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-291-300.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-301-310.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-311-320.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-321-330.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-331-340-hoan-quyen-1.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-1-pn-1-10.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-1-pn-11-15.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-1-pn-16-20.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-1-pn-21-32-hoan.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-1-10.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-11-20.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-21-30.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-31-40.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-51-60.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-61-70.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-71-80.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-81-90.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-91-100.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-protected-nhan-khong-2-101-110.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-111-120.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-121-130.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-141-150.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-151-160.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-161-170.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-171-180.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-181-187-hoan-chinh-van.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-pn-11-20.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-2-pn-21-33.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-1-10.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-11-20.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-21-30.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-31-40.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-41-50.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-51-60.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-61-70.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-71-80.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-81-90.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-protected-nhan-khong-3-91-100.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-101-110.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-111-120.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-121-130.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-protected-nhan-khong-3-131-140.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-141-150.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-151-160.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-161-170.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-171-180.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-181-190.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-191-199-hoan-chinh-van.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-pn-1-10.htmlhttp://tonghopdammyhoan.com/2017/08/ta-chi-la-phuong-nhan-khong-nhan-khong-3-pn-11-22-toan-van-hoan.html

18 thoughts on “TUYÊN BỐ VỀ VIỆC KHIẾU NẠI VÀ KHỞI KIỆN VI PHẠM BẢN QUYỀN ĐỐI VỚI WEBSITE TONGHOPDAMMYHOAN.COM

   1. Từ đầu tháng đến giờ ngày nào cũng gặp một cô hồn rồi :))
    Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, mùa này nắng mưa thất thường nên dễ ốm lắm ấy

    Like

 1. Hôm bữa nhà Lai Trùng Cung cũng bị cái quỷ yêu này ăn cắp nè chị. Phải nói là bạn ấy đưa ra hàng loạt biện pháp ngăn chặn như pic khóa pass, em đọc và hiểu cũng như ấm ức lắm chị ơi, nhưng em cũng chỉ nghĩ cái nhà quỷ này chỉ câu view like hay gì thôi :((( em ngây thơ quá! Không ngờ nó thu lợi nhuận qua quảng cáo nhờ sản phẩm ăn cắp của nhà người ta. Cái nhà này dân đam mỹ lâu năm hay tân gì cũng biết hết, ko biết nó có sập bh chưa chứ cứ thế này niềm vui tinh thần cũng thành nỗi niềm buồn tủi đối vs các nhà edit bị nó đánh cắp. Rất vui sướng ủng hộ chị hết mình, mong mọi sự như ý, em chỉ cần mn vui vẻ nhà gốc luôn tồn tại, đọc 1 trang là đc rồi mắc cái giống gì bọn nó cứ cop lum la😠😠😠😠

  Like

 2. Cái này thì quá quen thuộc, kẻ thù chung của nhiều editor lắm. Nhưng khổ cái nó mua doumain, khó report hơn rất nhiều nên mới còn tới nay. Tui rất rất (xn lần) mong cô kiện thành công, cho nó sập lắm ý. Chayo!

  Like

 3. Ôi mịa ơi, đọc truyện bao lâu nay mới đc chứng kiến vụ này. Chủ nhà quá cool ngầu. Đa phần edit bị cướp lấy kiểu này nói chuyện với ad web toàn bị lơ hoặc chửi lại =)))
  Chúc chủ nhà thắng kiện

  Liked by 1 person

 4. Lúc trước (lúc còn ngây thơ) vẫn hay đọc truyện trên tonghopdammyhoan, sau đó tình cờ một lần thấy một truyện đồng nhân hp đăng trên đó, mới biết tonghopdammyhoan toan lấy cấp công sức editor, translator nên không đọc trên đó nữa. Dù mình chỉ là một reader nhỏ nhỏ thôi, nhưng mình công nhận và quý trọng công sức của các bạn. Ủng hộ bạn.
  Thân

  Like

 5. Oa oa trc cx hay đọc trên trang này . còn ủng họ nó bh đọc đc ms biết vì sao bị reprot cảm ơn chủ nhà đã đăng cảm ơn nhiều a~~ 😢😢😢
  Thực ko có lương tâm mà lừa đảo ăn trộm như vậy đó 💨💨💨

  Like

  1. Hi bạn, việc tố cáo, khởi kiện cần chuẩn bị hồ sơ và theo đuổi quy trình hơi mất thời gian, do THDM sở hữu website riêng và vi phạm với quy mô lớn nên mình mới lựa chọn phương án này. Còn với các vi phạm cá nhân trên các nền tảng như Wattpad, bạn chỉ cần chụp ảnh màn hình và gửi kèm link gốc + link vi phạm cho Wattpad là có thể report thành công nhé ^^

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.