Khi Hoa Liên vào showbiz

[Thiên Quan Tứ Phúc] – Khi Hoa Liên vào showbiz

Tác giả: Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸
Người dịch: 酸梅汤 (huphongtrao.wordpress.com)
Thể loại: Thiên Quan Tứ Phúc đồng nhân, phỏng nguyên tác, HE.
Nhân vật chính: Hoa Thành x Tạ Liên
Cameo: Dàn sao Thiên Quan Tứ Phúc

download20170820002627
Artist: 柚子P混乱悠闲

Văn án

Sẽ thế nào nếu tất cả những gì Hoa Liên đã trải qua đều chỉ là… một bộ phim?

Đây là một bình luận dài chữ và dài kì của một bạn đọc Thiên Quan Tứ Phúc trên Tấn Giang, một màn yy dễ thương trên hành trình stalk hai nhân vật chính. Fanfic nhằm thỏa mãn con tim quắn quéo của fangirl, không phải sáng tác nghiêm túc, xin thận trọng trước khi nhảy hố.

Số chương do translator siêu lười chia nhỏ cho dễ làm. Mọi người có thể vào đọc bản gốc và cổ vũ tác giả đồng nhân tại đây.

Mục lục

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

 

 

5 thoughts on “[Thiên Quan Tứ Phúc] – Khi Hoa Liên vào showbiz

   1. Có có :3 ngày nào t cũng hóng mà :))))
    Mùi teenfic là sao cô? Tức là bàn tay vàng rợp trời hả 😕 Hay là hường phắn sến súa quá mức :))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.