Ông xã tôi tính tình không tốt lắm

Ông xã tôi tính tình không tốt lắm

Tên gốc:我家老攻脾气不太好》
Tác giả: Kiều Mạch Ý Nhân 荞麦薏仁
Người dịch: 酸梅汤
Thể loại: Hài ngọt, chủ thụ, hiện đại đô thị, ngụy thanh mai trúc mã, 32 tuổi chó dại đại thúc công x 25 tuổi hồn nhiên cún con thụ.

Bản dịch đã được tác giả thông qua, vui lòng không mang đi nơi khác
(This translation is made with the permission of the author. All rights reserved)

novelimage (1)

Văn án

Lần đầu tiên A Mao bị gọi lên phòng sếp, tâm trạng vô cùng thấp thỏm, sợ sẽ bị dạy dỗ; rốt cuộc sếp chỉ lầm lì rót cho cốc sữa, rồi trầm mặt nhìn lom lom, khiến cậu sợ đến mức đổ cả ra quần.

A Mao bây giờ không còn bị khuôn mặt âm trầm của sếp doạ sợ nữa, chỉ là đôi khi bị bắt đút sữa – theo nghĩa trong sáng.

Ông xã tính tình không tốt lắm, nhưng thế thì đã làm sao? Chỉ cần tốt tính với tiểu thụ chúng ta là được~

——————

Mục lục

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

Phiên ngoại

———-

Thân tặng Mèo Xù. Cảm ơn WordPress đã mang cô đến ❤

15 thoughts on “Ông xã tôi tính tình không tốt lắm

  1. Oa oa oa oa!!!!!!
    Cảm ơn cô đã đào hố này!!! Tui thích bộ này lắm luôn!!!! Tui thích anh công tsun nóng tính lắm luôn!!!
    Tui sẽ quên hết QT để đi theo cô đây

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.