Uncategorized

[Thông báo] – Tạm drop Kim tinh tuyết lãng

Mặc dù chỉ còn 1 chap nữa là hoàn, nhưng do truyện đang dính vào claim bản quyền và bị khoá trên Tấn Giang nên mình sẽ tạm drop. Nếu tác giả lấy lại được truyện, mình sẽ up nốt chương cuối; trong trường hợp ngược lại sẽ xóa truyện. Mình cảm thấy không thoải mái lắm với việc xâm phạm bản quyền, dù chỉ là một cái fic nhỏ phi lợi nhuận.

À, “Ta chỉ là phường nhan khống” còn 5 chap nữa là hết. Mình trans trực tiếp trên WordPress nên không có file word để share. Mọi người có thể lưu xem offline bằng bản Wattpad tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.