[Ma đạo đồng nhân] - Hy Dao

[Hi Dao FMV] – Vòng tuần hoàn tình yêu

Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư – Mặc Hương Đồng Xú
Cp: Lam Hi Thần x Kim Quang Dao
Thể loại: Fan-made video, đồng nhân, hài


 

Original song: Vòng tuần hoàn tình yêu 恋爱循环
Project: 墨鸿
Lyric: 音膳娘子
Cover/voice: Chris猫少
Post-production: 逸恬清 (Vu Yêu Kịch xã)
Art: 排球不伤人
Trans & sub: 酸梅汤 (huphongtrao.wordpress.com)

One thought on “[Hi Dao FMV] – Vòng tuần hoàn tình yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.