Art

[Dao Dao Art] – Vi Quân Hận Sinh

Artist: Vi Quân Hận Sinh 为君恨生

Trans: 酸梅汤

Đây là một trong 3 bạn chuyên vẽ Dao trên Lofter. Bạn này có vẻ giống mình, sủng Dao và sủng bất cứ ai sủng Dao, nhưng chủ cp vẫn là với cái người Dao sủng, kiểu bọn còn lại là nam thứ trong truyền thuyết ấy 😂 Xem dou này để hiểu tinh thần thuyền bè của bạn ấy.

Từ hồi follow bạn này thì tam quan về Tô Thiệp f5 luôn, người đâu vừa đẹp dzai vừa chung tình lại hi sinh thầm lặng, thế thân ngược tâm xót vc =]]]]]]

À, tên ID artist có 2 cách đọc: “Vị Quân Hận Sinh” = Vì người mà hận sinh, và “Vi Quân Hận Sinh” = Làm Hận Sinh của người. Cá nhân thiên về cách hiểu thứ hai, kiểu như bạn artist là tri kỉ của Dao Dao ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.