Miscellany · Ta chỉ là phường nhan khống

[Sách XB] – Ta chỉ là phường nhan khống

Lên Weibo thấy các bạn fan Trung khoe bản in “Ta chỉ là phường nhan khống”, đúng style đơn giản cổ điển mình thích. Chả nhẽ lại cân nhắc rước về =]]]]]

IMG_20170603_211428

Tên gốc:《我只是看你颜好》(Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã)
Tác giả: Trúc Diệp Nãi 竹叶奶/ Đào Hoa Tửu 桃花酒
Thể loại: Xuyên việt, trùng sinh, thanh mai trúc mã, 1-1, đế vương ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, giả thế thân, HE. 
Năm hoàn thành: 2016
Năm xuất bản: 2017 (Thủy Phát Trạm Studio)

Bản dịch:
– WordPress: 酸梅汤 
– Wattpad: Hủ Phong Trào 

Review: 酸梅汤

Set item: Sách, bộ sticker 3 chiếc, card có chữ kí của tác giả. Ảnh tổng hợp từ Weibo, credit có trên từng ảnh.

P/s: Chữ tác giả xấu vaichay =]]]]]] 

 

One thought on “[Sách XB] – Ta chỉ là phường nhan khống

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.