Translations · [Ma đạo đồng nhân] - Hy Dao

[Hi Dao] – 3 bước để làm Nhiếp đại tẩu hỏa nhập ma

Bước 1: Cô lập hidao-06

Bước 2: Ngược cẩu 

download20170324005119

Bước 3: Hủy tam quan 

hidao-05

Ai tin Dao muội ở trong giơ tay =]]]

Cre: Trên ảnh.

7 thoughts on “[Hi Dao] – 3 bước để làm Nhiếp đại tẩu hỏa nhập ma

  1. “Hồi 10 tuổi ta cũng chỉ cao có thế thôi” :)) câu an ủi thật hợp tình hợp lý a Lam Đại :v

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.