Ta chỉ là phường nhan khống · Translations

Ta chỉ là phường nhan khống

20160201113258696

Tên gốc:《我只是看你颜好》(Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã)
Tác giả: Đào Hoa Tửu 桃花酒
Người dịch: 酸梅汤
Thể loại: Xuyên việt, trùng sinh, thanh mai trúc mã, 1-1, đế vương ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, giả thế thân, HE.

Xem review tại đây
Xem bản Wattpad tại đây

Bản dịch đã được tác giả thông qua, vui lòng không mang đi nơi khác
(This translation is made with the permission of the author. All rights reserved)

Văn án:

Trải nghiệm khi làm bạn giường của một tên tra hoàng đế.

Tên cũ: Chuyện thường ngày của tôi sau khi tự nguyện thay anh trai làm bạn giường với tra hoàng đế

  1. Thiên đạo luân hồi, hôm nay tra bao nhiêu, ngày mai khóc bấy nhiêu.
  2. Thụ nhan khống, hiến mặt hiến thận, nhưng muốn hiến tim phải đổi bằng tim.
  3. HE, ngọt hậu, không phản công.

Mục lục: 

Kiếp thứ nhất

1-10 11-20 21-30

31-40 41-50 51-60

61-70 71-80 81-90

91-100 101-110 111-120

121-130 131-140 141-150

151-160 161-170 171-180

181-190 191-200 201-210

211-220 221-230 231-240

241-250 251-260 261-270

271-280 281-290 291-300

301-310 311-320 321-330 331-340

Phiên ngoại 1

Thượng

1-10 11-15

Hạ

16-20 21-32

Phần 1 hoàn

Kiếp thứ hai 

1-10 11-20 21-30

31-40 41-50 51-60

61-70 71-80 81-90

91-100 101-110 111-120

121-130 131-140 141-150

151-160 161-170 171-180 181-187

Phiên ngoại 2

1-10 11-20 21-33

Phần 2 hoàn

Kiếp thứ ba 

1-10 11-20 21-30

31-40 41-50 51-60

61-70 71-80 81-90

91-100 101-110 111-120

121-130 131-140 141-150

151-160 161-170 171-180

181-190 191-199

Phiên ngoại 3

1-10 11-22

TOÀN VĂN HOÀN

——————-

Đây là quá trình tự ngược thân của một translator
sợ tra tiện, thế thân
như Ngụy Vô Tiện sợ chó, Doraemon sợ chuột,
ưu điểm duy nhất là nhan khống
bám víu vào cái tag “ngụy” để thấp thỏm qua ngày 
╮( ̄▽ ̄)╭

 

90 thoughts on “Ta chỉ là phường nhan khống

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.