Translations · [Ma đạo đồng nhân] - Hy Dao

Vườn trẻ Ma Đạo

 

6f86e0dagw1f3q2fb47i6j210m0qoqdk

Tác giả: Di Lăng Lão Tặc @ lofter

Thể loại: Đồng nhân, OOC, moe

Người dịch: 酸梅汤

Bản dịch đã được tác giả thông qua, vui lòng không mang đi nơi khác
(This translation is made with the permission of the author. All rights reserved)

Văn án 

Tôi tên là Lam Hoán, năm nay 23 tuổi, hiện là giáo mầm – tức thầy giáo mầm non. Nói ra chắc bạn chả tin, tôi cao 1m88.

Gia đình cơ bản. Thanh niên 5 tốt.

Tha thiết yêu nghề.

Lũ nhóc ở vườn trẻ đều rất đáng yêu.

Thằng nhóc em tôi cũng nằm trong số đó.

Hiểu Tiết 

Vong Tiện

Hi Dao

Nàng tiên cá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.